BEWEGING VOOR HET PAARD MET MIM (PSSM2)

 

Er is tot nu toe erg weinig bekend over op welk soort beweging paarden met PSSM type 2 het over het algemeen het beste doen. Gezien de constante spierafbraak bij dergelijke paarden lijkt extra beweging in geval van stijfheid geen zin te hebben, daar deze paarden niet gebaat zijn bij de afvoer van overvloedige suikers in de spieren (zoals bij PSSM type 1 het geval is). Het lijkt meer waarschijnlijk dat extra beweging meer spierschade veroorzaakt.

De ervaring van eigenaren met paarden met PSSM type 2 leert dat zij veelal gebaat zijn bij regelmatige beweging met een trainingsschema waarbij rustdagen worden ingebouwd tussen de trainingsdagen. Rustdagen geven het paard de tijd de tijdens de training veroorzaakte spierschade te repareren; een proces dat bij paarden met PSSM type 2 meer tijd kost dan bij paarden zonder PSSM type 2.